فروردین ۸, ۱۳۹۷

باشگاه مشتریان

به باشگاه مشتریان شرکت پشتیبان رایانه خوش آمدید. در جدول زیر می توانید ریز فعالیت خود و امتیاز خود را مشاهده کنید و در انتهای هر ماه از تخفیف ها و جوایز پشتیبان رایانه استفاده کنید

نام و نام خانوادگیتعداد تماسدقایق مکالمهتعداد معرفیامتیاز
مسعود سخن صفت550270
مهدی شیخ945045
عادل پور شریف317347
تهمینه سخن صفت330140
مهدی نوروزی420240
عبدالله زارستانی130030
محمد در دایی215015
خانم رضایی2909
خانم شفیعی1505
آقای رجبی1303
خانم احمدی1707

معرفی هر نفر به شرکت برابر یا ۱۰ امتیاز!

هر دقیقه مکالمه برابر با یک امتیاز

نحوه محاسبه امتیازات