آدرس: خ ۲۱ متری جی پایینتر از دامپزشکی پلاک ۱۱۲ ط۲ واحد ۳

تماس: تهران: ۹۰۹۲۳۰۵۹۷۶

تماس سراسری: ۰۲۱۷۰۷۰۷۰۷۵

تماس با پشتیبانی: ۰۲۱۶۶۸۶۶۳۲۴