در صورت داشتن شکایت و یا هرگونه پیشنهاد و انتقاد می توانید با شماره تماس : 02166866324 و یا 09351503636 به صورت تماس از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی مورد خود را مطرح کنید.

همچنین بعد از خرید بسته مکالمه میتوانید با شماره 09351503636 تماس برقرار کنید.

برای مشکلات کامپیوتری خود با بخش رایانه کمک مرکز امداد رایانه تماس بگیرید

برای مطرح نمودن سوالات موبایلی خود با موبایل کمک تماس بگیرید

فهرست