در کنار شما هستیم

ثبت شکایات و انتقادات

در صورتی که در حین دریافت خدمات از کارشناسان به مشکلی برخورده اید و یا هرگونه مشکل دیگری دارید، میتوانید از طریق فرم زیر آن را برای ما ارسال نمایید. تمامی شکایات در کمتر از 12 ساعت توسط مدیریت بررسی خواهند شد و پاسخ آنها به شما اعلام میگردد.

شکایت شما دریافت شد

[field id=”field_deef0aa”] ، شکایت شما دریافت شد. مدیریت مرکز امداد رایانه با توجه به حساسیت موضوع نارضایتی مشتریان ، به صورت مستقیم مسئولیت رسیدگی به شکایات را بر عهده دارد. شکایت شما حداکثر ظرف مدت 12 ساعت رسیدگی خواهد شد و نتیجه آن از طریق روش انتخابی، به شما اعلام میگردد.