این مرکز در حوزه پاسخگویی به سوالات و مشکلات کامپیوتری و موبایل فعالیت می کند.

شما می توانید با تماس با شماره های داده شده و پرداخت هزینه دقیقه ای 2000 تومان روی قبض خود از مشاوره کارشناسان ما استفاده کنید

در صورتیکه قصد تماس از طریق موبایل با مرکز امداد رایانه جهت دریافت مشاوره کامپیوتری را داشته باشید می توانید از قسمت فروشگاه اینترنتی بسته مکالمه تهیه کنید و با توجه به میزان بسته خریداری شده مکالمه کنید.با خرید بسته مکالمه فقط هزینه های عادی تماس مخابراتی روی قبض شما محاسبه خواهد شد.

کلیه حقوق این سایت متعلق به آقای امیر سخن صفت می باشد.و صاحب امتیاز نماد الکترونیک آقای امیر سخن صفت می باشد.

برای مشکلات کامپیوتری خود با بخش رایانه کمک مرکز امداد رایانه تماس بگیرید

برای مطرح نمودن سوالات موبایلی خود با موبایل کمک تماس بگیرید

فهرست
Easysoftonic