این مرکز در حوزه پاسخگویی به سوالات و مشکلات کامپیوتری و موبایل فعالیت می کند.

شما می توانید با تماس با شماره های داده شده و پرداخت هزینه دقیقه ای ۲۰۰۰ تومان روی قبض خود از مشاوره کارشناسان ما استفاده کنید

در صورتیکه قصد تماس از طریق موبایل با مرکز امداد رایانه جهت دریافت مشاوره کامپیوتری را داشته باشید می توانید از قسمت فروشگاه اینترنتی بسته مکالمه تهیه کنید و با توجه به میزان بسته خریداری شده مکالمه کنید.با خرید بسته مکالمه فقط هزینه های عادی تماس مخابراتی روی قبض شما محاسبه خواهد شد.

کلیه حقوق این سایت متعلق به آقای امیر سخن صفت می باشد.و صاحب امتیاز نماد الکترونیک آقای امیر سخن صفت می باشد.