در صورتیکه هرگونه مشکل در زمینه سامانه ثنا دارید می توانید به این صفحه مراجعه کنید و یا از سراسر کشور با شماره 9099070545 تماس بگیرید. هر گونه مشکل در زمینه ثبت نام در سامانه ثنا – فراموشی پسوورد سامانه ثنا – مشاهده ابلاغیه در سامانه ثنا را می توانید از همکارارن ما بپرسید.

برای مشکلات کامپیوتری خود با بخش رایانه کمک مرکز امداد رایانه تماس بگیرید

برای مطرح نمودن سوالات موبایلی خود با موبایل کمک تماس بگیرید

فهرست
Easysoftonic