هم اکنون تمامی کارشناسان امداد رایانه آنلاین میباشند. در صورت نیاز به دریافت راهنمایی و پشتیبانی با ما تماس بگیرید

به این نوشته امتیاز دهید
[کل: 0 میانگین: 0]

لسيت کامل تگ های HTML به ترتيب حروف الفبا :

در اين قسمت ليست کامل تگ های HTML که در بخش آموزش HTML ، توضيحات مربوط به آنها ارائه شده است قرار داد . برای دريافت اطلاعات درباره هر کدام بر روی نام آن کليک کنيد :

رديفنام تگتوضيح مختصر
1< a >برای ايجاد يک لنگر به کار می رود .
2< abbr >برای ايجاد يک مخفف برای يک عبارت بزرگتر به کار می رود .
3< acronym >برای ايجاد يک مخفف برای يک عبارت بزرگتر به کار می رود .
4< address >برای نوشتن يک آدرس در متن به کار می رود .
5< area >مشخص کننده يک ناحيه در نقشه های تصويری است .
6< b >برای توپر کردن نوشته ( Bold ) به کار می رود .
7< base >برای تعيين خواص پايه در يک صفحه به کار می رود .
8< bdo >قلم نوشته را به صورت نوشته های محيط های کدنويسی کامپيوتر در می آورد .
9< big >باعث بزرگتر نمايش داده شدن نوشته در يک متن می شود .
10< blockquote>برای ايجاد يک نقل قول به کار می رود .
11< body >بدنه اصلی محتويات صفحه وب را تشکيل می دهد .
12< br >برای ايجاد يک خط جديد به کار می رود .
13< button >برای ايجاد دکمه های وب به کار می رود .
14< caption >برای تعيين عنوان يک جدول به کار می رود .
15< cite >باعث نمايش کج نوشته به کار می رود .
16< code >برای نمايش متن همانند محيط های برنامه نويسی به کار می رود .
17< col >برای دسته بندی گروهی از ستون های يک جدول به کار می رود .
18< colgroup >برای دسته بندی گروهی از ستون های يک جدول به کار می رود .
19< dd >برای ايجاد ليست های معنی به کار می رود .
20< del >برای نمايش متن حذف شده درصفحه به کار می رود .
21< div > برای تقسيم فضا در صفحات وب به کار می رود .
22< dl >برای ايجاد ليست های معنی به کار می رود .
23< dt >برای ايجاد ليست های معنی به کار می رود .
24< em >برای نمايش نوشته به صورت کج به کار می رود .
25< fieldset >برای ايجاد يک کادر به دور محتويات خود به کار می رود .
26< form >برای ايجاد يک فرم در صفحه به کار می رود .
27< h1 > تا < h6 >برای ايجاد انواع تيترها در نوشته به کار می رود .
28< head >در برگيرنه اطلاعات کلی درباره سند وب است .
29< hr >برای ايجاد يک خط در عرض صفحه به کار می رود .
30< html >محدوده اصلی کد HTML يک صفحه را تعيين می کند .
31< i >برای نمايش نوشته به صورت کج به کار می رود .
32< img >برای قرار دادن تصوير در صفحه به کار می رود .
33< input >برای ساختن انواع کتنرل های HTML به کار می رود .
34< ins >برای مشخص کردن متن های جديد وارد شده در يک صفحه به کار می رود .
35< kbd >برای نمايش متن همانند محيط های برنامه نويسی به کار می رود .
36< label >برای ايجاد يک عنوان ( نماد متنی ) در صفحه به کار می رود .
37< legend >برای ايجاد عنوان يک کادر fieldset به کار می رود .
38< li >برای تعريف يک آيتم در ليست به کار می رود .
39< link >برای برقراری ارتباط بين صفحه با يک فايل خارجي به کار می رود .
40< map >برای ايجاد يک نقشه تصويری به کار می رود .
41< meta >در بر گيرنده اطلاعات کلی درباره محتويات يک صفحه جهت استفاده موتورهای جستجو است .
42< noscript >برای تعيين جايگزين يک اسکريپت در يک صفحه به کار می رود .
43< object >برای پيوند يک شی خارجی با صفحه به کار می رود .
44< ol >برای ايجاد ليست های ترتيبی به کار می رود .
45< optgroup >برای دسته بندی گزينه های يک ليست به کار می رود .
46< option >برای ايجاد يک ليست در صفحه به کار می رود .
47< p >برای ايجاد يک پاراگراف در صفحه به کار می رود .
48< param >برای تعيين تنظيمات زمان اجرای يک شی خارجی در صفحه به کار می رود .
49< pre >برای نمايش متن به همان صورت اوليه به کار می رود .
50< q >برای ايجاد يک نقل قول به کار می رود .
51< samp >برای نمايش متن همانند محيط های برنامه نويسی به کار می رود .
52< script >برای تعيين يک اسکريپت در صفحه به کار می رود .
53< select >برای ايجاد يک ليست باز شو به کار می رود .
54< small >برای نمايش متن به صورت کوچکتر به کار می رود .
55< span >برای تقسيم متن به کار می رود .
56< strong >برای نمايش درشتر متن به کار می رود .
57< style >برای قالب بندی تگ های HTML و صفحات به کار می رود .
58< sub >برای ايجاد يک زير نويس به کار می رود .
59< sup >برای ايجاد يک انديس به کار می رود .
60< table >برای ايجاد جداول به کار می رود .
61< tbody >شامل محتويات و بدنه اصلی يک جدول می شود .
62< td >برای ايجاد يک خانه جدول به کار می رود .
63< textarea >برای ايجاد يک کادر متن به کار می رود .
64< tfoot >برای تعيين عنوان انتهای يک جدول به کار می رود .
65< th >برای ايجاد يک سر عنوان برای جدول به کار می رود .
66< thead >برای ايجاد يک سر عنوان برای جدول به کار می رود .
67< title >برای ايجاد متن tooltip درباره عناصر به کار می رود .
68< tr >برای ايجاد يک سطر جدول به کار می رود .
69< tt >باعث نمايش متن به صورت نوشته های تلگراف به کار می رود .
70< u >برای خط زيردار کردن نوشته به کار می رود .
71< ul >برای ايجاد ليست های نشانه ای به کار می رود .
72< var >برای نمايش متن همانند محيط های برنامه نويسی به کار می رود .
73< !– … — >برای ارائه توضيحات دلخواه در صفحه HTML به کار می رود .
74< !DOCTYPE >نوع و نسخه زبان برنامه نويسی مورد استفاده در صفحه وب را مشخص می کند .

در صورتیکه هرگونه مشکل کامپیوتری دارید با رایانه کمک تماس بگیرید

ارسال پرسش

در صورتی که سوال و یا مشکلی دارید میتوانید با تکمیل فرم زیر و دریافت کد پیگیری پاسخ آن را از کارشناسان امداد رایانه دریافت کنید

 

شماره وارد شده خصوصی خواهد ماند و برای ارتباط با شما استفاده میشود.

فهرست