مشکلات قطع اینترنت|سوالات اینترنتی|پاسخگویی به مشکلات اینترنت

در این مرکز به حل مشکلات اینترنتی مشترکین پرداخته می شود. اگرن هرگونه سوال و یا مشکلی در حوزه اینترنت و قطعی اینترنت دارید می توانید با تماس با شماره های ۹۰۹۹۰۷۰۵۴۵ و یا شماره ۹۰۹۲۳۰۵۴۶۰ تماس بگیرید و به کارشناس مربوطه متصل شوید. سوال در حوزه مودم های adsl نیز در این مرکز پاسخگویی میگردد.

پاسخگویی به سوالات موبایل

برای مطرح نمودن سوالات موبایلی خود با شماره ۹۰۹۹۰۷۰۵۴۵ و یا شماره ۹۰۹۹۰۰۵۴۵ تماس بگیرید