پیگیری تراکنش

  1. خانه
  2. پیگیری تراکنش

 

برای استعلام تراکنش انجام شده در زرین پرداخت میتوانید شماره پایانه را در فرم زیر وارد نمایید و دکمه استعلام را لمس کنید