نوشته‌ها

پشتیبان رایانه – آموزش اکسل تابع SUMIF

پشتیبان رایانه

مشکلات کامپیوتری|آموزش های اکسل و آفیس

|آموزش اکسل تابع SUMIF
تابع sumif اکسل برای کسانی که با این نرم افزار به صورت جدی کار میکنند تابع آشنایی هست. اگر شما تازه با فرمول نویسی در محیط اکسل آشنا شدید و با تابع sumif اکسل آشنایی ندارید ادامه این مطلب رو بخونید تا با هم با کاربرد این تابع آشنا بشیم.
ما در اکسل تابع SUM رو داریم که مقادیر موجود در یک محدوده رو با هم جمع میکنه. حالا اگر بخوایم مقادیر موجود در یک محدوده در صورت برقرار بودن شرط خاصی با هم جمع بشن میتونیم از تابع sumif اکسل استفاده کنیم. قاعد کلی تابع SUMIF اکسل به صورت زیر هست:

(محدوده جمع کردن، شرط، محدوده چک کردن شرط) SUMIF

در صورتیکه هرگونه مشکل کامیوتری دارید با رایانه کمک تماس بگیرید

برای اینکه با نحوه استفاده از تابع SUMIF اکسل بهتر آشنا بشیم دو شیت زیر رو درنظر بگیرید:
شیت۱:

A B C
۱ کد کالا محل نگهداری موجودی
۲ ۱۵۸۹۵ انبار۱ ۱۰
۳ ۱۳۲۴۳ انبار۱ ۵
۴ ۳۴۲۲۲ انبار۱ ۱۴
۵ ۱۷۲۸۸ انبار۱ ۷
۶ ۱۷۲۸۸ انبار۲ ۱۹
۷ ۳۴۲۲۲ انبار۳ ۲۳
۸ ۱۵۸۹۵ انبار۴ ۱۱
۹ ۱۵۸۹۵ انبار۵ ۸

شیت۲:

A B C
۱ کد کالا سفارش کل موجودی
۲ ۱۵۸۹۵ ۱۰
۳ ۱۳۲۴۳ ۵
۴ ۳۴۲۲۲ ۱۴
۵ ۱۷۲۸۸ ۷

اگر بخوایم مقدار کل موجودی انبارهای مختلف هر کالا رو از شیت۱ در ستون C شیت۲ مقابل مقدار سفارش قرار بدیم میتونیم از تابع SUMIF اکسل به این شکل استفاده کنیم:
محدوده چک کردن شرط: این محدوده جایی هست که قراره مقادیر اون با شرط چک بشن و اگر مقدارشون با شرط ما یکی بود مقادیر متناظرش در محدوه جمع کردن با هم دیگه جمع بشه. در این مثال ما شرطمون برای جمع کردن مقادیر موجودی اینه که کد کالا در شیت۱ (محدوده چک کردن شرط) با کد کالا در شیت ۲ (شرط) برابر باشه. بنابراین ما ستون کد کالا در شیت۱ یعنی Sheet1!A:A  رو به عنوان محدوده چک کردن شرط تعریف میکنیم.
شرط: خب قراره مقادیری از ستون C شیت۱ (محدوده جمع کردن) با هم جمع بشن که کد کالای اونها برابر با کد کالای موجود در شیت۲ (شرط) باشه. بنابراین ما پارامتر شرط رو برابر Sheet2!A:A  قرار میدیم.
محدوده جمع کردن: در نهایت ما قراره مشخص کنیم که در صورتی که کد کالا در شیت۱(محدوده چک کردن شرط) با کد کالا در شیت۲ (شرط) برابر بود چه مقادیری با هم جمع بشن. ما میخوایم در صورت برقرار بودن شرط مقادیر موجودی کالا باهم جمع بشن. پس مقدار پارامتر محدوده جمع کردن رو Sheet1!C:C قرار میدیم.
در نهایت فرمول ما به شکل زیر در میاد

(SUMIF(Sheet1!A:A;Sheet2!A:A;Sheet1!C:C

اگر فرمول بالا رو در سلول C2 شیت۲ بنویسد مقادیر موجودی که کد کالای اونها برابر ۱۵۸۹۵ هست نمایش داده میشه که عدد ۲۹ هست. حالا کافیه فرمول سلول C2 رو در سلول های C3 تا C5 کپی کنیم تا موجودی سایر کالاها هم در مقابل هر کالا قرار بگیره.
نکته: اگر بخوایم برای جمع کردن مقادیر از چندین شرط استفاده کنیم (مثلاً موجودی یک کالای خاص رو در یک انبار خاص بدست بیاریم باید از تابع SUMIFS استفاده کنیم.
مشکلات رایانه ای
سوالات رایانه ای
پاسخگویی به سوالات رایانه ای