مراحل قدم به قدم باز کردنpattern smart phone

مراحل قدم به قدم باز کردنpattern smart phone  :   ۱-ابتدا گوشی خود را خاموش کنید. ۲-ما دراین بخش با دکمه های روشن وخاموش وولوم گوشی کار داریم پس ابتدا دکمه کم کردن ولوم یا صدارا فشار داده ونگه دارید و پس ازآن دکمه روشن وخاموش را بزنید(دکمه ولوم کم + دکمه قفل(یا دکمه خاموش اطلاعت بیشتر دربارهمراحل قدم به قدم باز کردنpattern smart phone[…]